Jouw gezondheid

Harm reduction

Wat schadebeperking betreft, kunnen we kort en krachtig zijn: we willen de negatieve impact van onze producten op de volksgezondheid verminderen. Zoveel is duidelijk.

We weten dat tabaksproducten reële en ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen en dat het niet gebruiken ervan de enige manier is om die risico's te vermijden. Veel volwassenen kiezen er echter voor om te roken. En dus blijft het een topprioriteit om die risico's zoveel mogelijk te verminderen en een reeks minder schadelijke tabaks- en nicotine-gebaseerde alternatieven ter beschikking te stellen.

Wat is schadevermindering?

Als je puur richting volksgezondheid kijkt, betekent schadevermindering het ontwikkelen van een beleid dat de negatieve gevolgen van een risicovolle activiteit voor de gezondheid tot een minimum beperkt - zonder ze volledig te elimineren. Door bijvoorbeeld mensen aan te moedigen om condooms te gebruiken, verminder je de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen. Voor tabak betekent dit in concreet dat er minder schadelijke alternatieven voor gewone, traditionele sigaretten moeten komen voor mensen die niet kunnen of willen stoppen met roken.

Schadebeperking is de weg vooruit 

In zowel wetenschappelijke kringen alsook bij experten volksgezondheid zijn er almaar meer voorstanders van schadevermindering. Dit om wereldwijd 1,3 miljard mensen te kunnen helpen, die ondanks de gekende gezondheidsrisico's toch blijven roken.

In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat mensen die willen stoppen met roken ook worden aangemoedigd om over te stappen richting minder schadelijke producten. En dat naast de traditionele ‘stop met roken’-hulpmiddelen. 

Op dit moment zijn er echter maar een beperkt aantal landen waar men deze aanpak actief ondersteunt. Bovendien zijn er een aantal gezondheidsexperts en -organisaties die zich zorgen maken dat er nog niet voldoende geweten is over de risico's van bv. e-sigaretten. Zij kunnen de inspanningen die gedaan worden om het tabaksgebruik te ontmoedigen, ondermijnen. Bovendien staan ze vaak ook wantrouwig tegenover de betrokkenheid van de tabaksindustrie wanneer die haar steentje wil bijdragen aan de risico’s die tabak met zich meebrengt.

Hoe we het aanpakken? 

Het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van British American Tobacco richt zich voornamelijk op het verminderen van de schade die roken aanricht. Bovendien werken we ook aan de ontwikkeling van een volgende generatie tabaks- en nicotineproducten die een minder schadelijk alternatief bieden voor traditionele sigaretten.

British American Tobacco werkt samen met wetenschappers en legislatieve instanties om deze volgende generatie producten te promoten. Op dat vlak pleiten we trouwens voor een wettelijke aanpak die de veiligheid van de consument en de kwaliteit van de producten vooropstelt. Bovendien moedigen we de groei aan van nieuwe, minder schadelijke nicotineproducten, die mensen zouden kunnen helpen bij het verminderen of stoppen met roken. 

Transparantie & wetenschap op wereldniveau

British American Tobacco zet zich volledig in voor een voorbeeldig management, wat concreet neerkomt op een transparante manier van werken. Niet in het minst ook wanneer het over onderzoek en ontwikkeling gaat. 

Transparantie over onze wetenschappelijke programma’s staat hierbij centraal. We publiceren al de details van onze wetenschappelijke onderzoeksprogramma's op een speciale hiervoor ontwikkelde website: www.bat-science.com . We leggen de resultaten van onze wetenschappelijke studies bovendien ook voor aan gespecialiseerde redacties die de artikels controleren en al dan niet laten goedkeuren door andere wetenschappers uit de sector (peer-reviewed). Onze experts zijn daarnaast ook veelvuldig aanwezig op toonaangevende, internationale conferenties en evenementen.

We begrijpen zeker en vast dat sommige mensen sceptisch staan tegenover het onderzoek dat de tabaksindustrie uitvoert en financiert. Maar tegelijkertijd zien we het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de wetenschappelijke ontwikkeling van tabaksschadevermindering.

British American Tobacco beschikt dan ook over ultramoderne R&D-faciliteiten en honderden wetenschappers in verschillende disciplines, die samenwerken met externe onderzoekers over de hele wereld zoals in de VS, Canada, Spanje, Duitsland, China en Rusland. We moedigen wetgevers en wetenschappers actief aan om onze onderzoeksfaciliteiten in het Verenigd Koninkrijk te bezoeken.

Toekomst

Wij begrijpen dat “schadebeperking” een omstreden onderwerp is waarover de meningen vaak verdeeld zijn. Net zoals we ons er ook van bewust zijn dat sommige mensen sceptisch staan tegenover de drijfveren van de tabaksindustrie.

Desalniettemin hopen we dat alle inzet ook effectief zal resulteren in een schadevermindering. Daarenboven kunnen we alleen maar hopen dat overheden de mogelijke voordelen van een progressieve aanpak binnen hun gezondheidsbeleid in overweging zullen nemen.

max
large
medium
small
mobile