Onze aanpak

We believe in upholding high standards of corporate behaviour.

Verantwoorde marketing

Als bedrijf geloven we meer dan ooit in het handhaven van hoge standaarden op het vlak van bedrijfsmanagement. Tegelijkertijd zijn we er ook van overtuigd dat de tabaksindustrie gereguleerd moet worden. Maar, we menen oprecht dat we de kans moeten krijgen om op een verantwoorde manier te communiceren met volwassen consumenten over onze tabaksproducten.

Voor een bedrijf als het onze is het noodzakelijk dat we duidelijke en nuttige informatie verstrekken over de verschillende risicoprofielen van onze producten. Zo helpen we de consument een weloverwogen keuze te maken. Het is trouwens van cruciaal belang dat we ervoor zorgen dat we onze producten op een verantwoorde manier op de markt brengen. Maar uiteraard, alleen voor volwassenen. Onze marketing is dan ook in overeenstemming met een aantal belangrijke basisprincipes die volgens ons de kern vormen van verantwoorde tabaksmarketing.

Onze belangrijkste overtuigingen op dat gebied zijn:

  • We communiceren op geen enkel moment op een misleidende manier over de risico's van roken.
  • We verkopen onze producten alleen aan volwassen rokers.
  • We willen op geen enkel moment de beslissing van de consument beïnvloeden om al dan niet te roken. Laat staan om mensen te overtuigen hoeveel ze zouden moeten roken.

Het moet altijd duidelijk zijn voor onze consumenten dat onze reclame afkomstig is van een tabaksbedrijf en dat die reclame bedoeld is om de verkoop van onze tabaksmerken te bevorderen.
U kunt onze internationale marketingprincipes hier vinden

International Marketing Principles (472 kb) 

Marketing in België

De Belgische overheid hanteert een strenge wetgeving die de reclame en sponsoring van tabaksproducten, producten op basis van tabak en soortgelijke producten, sterk beperkt. Wij streven er altijd naar om volledig in overeenstemming te zijn met het reglementaire kader en de lokale wetgeving.

Regelgeving

Door onze ervaring en expertise kunnen we overheden en toezichthouders helpen om hun beleid verder te ontwikkelen. Wij menen dat nieuwe regels er enkel kunnen komen na grondig onderzoek en open overleg met degenen die er door getroffen kunnen worden, waaronder dus ook de tabaksindustrie.

Wij steunen weliswaar altijd een daadkrachtige, wetenschappelijk onderbouwde regelgeving die voldoet aan de doelstelling van volksgezondheid. Wel mag diezelfde regelgeving ons concurrentievermogen niet belemmeren, moet ze onze wettelijke rechten respecteren, en mag het geen schade toebrengen aan de detailhandel.

We zijn transparant over onze visie en zijn zeker geneigd om sommige nieuwe voorstellen te steunen. Als we een bepaalde voorgestelde regelgeving niet steunen, proberen we constructief te zijn en alternatieven aan te bieden die helpen om de doelstellingen van de overheid te verwezenlijken.

max
large
medium
small
mobile